Dla Rodziców

 

 

Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom,

w którym Rodzice potrafią rozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie - nawet to,

które wydaje się błahe i nieważne - mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru Dziecka.

 

 

 

 

Z Rodzicami

wrzesień

 • zebranie w klasach - sprawy ogólno-porządkowe i organizacyjne, ustalenie zasad współpracy z Rodzicami, wybór oddziałowych Rad Rodziców, zapoznanie z dokumentacją Przedszkola, informacje dla Rodziców Dzieci 6-letnich, 
 • zebranie dla rodziców Dzieci idących do szkoły w formie konsultacji indywidualnych - informacja o postępach i osiągnięciach Dzieci (spotkania będą odbywać się również w ciągu roku w zalezności od potrzeb),

październik

 • spotkanie dla Rodziców Dzieci 5-letnich z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - warsztaty pomagające w przygotowaniu Dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych Grup - sprawy organizacyjne i bieżące, wybór Rady Rodziców i funkcji w RR,

listopad

 • spotkanie dla Rodziców Dzieci 5-letnich z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - warsztaty pomagające w przygotowaniu Dzieci do podjęcia nauki w szkole,

grudzień

 • uroczystość Bożego Narodzenia:
         - spotkanie przy choince,
         - spotkanie wigilijne w klasach,

styczeń

 • spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka - uroczystość wspólna dla Babć i Dziadków w sali gimnastycznej oraz w poszczególnych klasach,

luty

 • spotkanie integracyjne z Rodzicami i Dziećmi z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy,

marzec

 • zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych Grup - sprawy organizacyjne i bieżące,
 • spotkania indywidualne z Rodzicami, którzy zamierzają zapisać Dziecko do naszego Przedszkola (rekrutacja),

maj

 • zebranie z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych Grup - sprawy organizacyjne i bieżące,
 • uroczystość zakończenia roku szkolnego:
         - Dzień Mamy i Taty,
         - pożegnanie Dzieci 5 i 6-letnich,

czerwiec

 • piknik dla Dzieci i ich Rodzin w ogrodzie przedszkolnym połączony z akcjami na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji "Otwarte Drzwi",
 • spotkanie z Rodzicami Dzieci nowo przyjętych do Przedszkola: sprawy organizacyjne, zwiedzanie klas, prezentacja pomocy Montessori, diagnozowanie oczekiwań Rodziców

 

 

Przeczytaj

Lista praw Dziecka obowiązująca w naszym Przedszkolu:

 • prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • prawo do akceptacji takim, jakim jest
 • prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • prawo do aktywnej, dobrej miłości i ciepła
 • prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce
 • prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania, krytycznego odniesienia się do wymagań
 • prawo do otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
 • prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb
 • prawo do aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • prawo do posiadania osób samoświadomych, odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
 • prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 • prawo do badania i eksperymentowania
 • prawo do fantazji i własnych światów
 • prawo do wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji